Jump to content

nieop?acalna rozbudowa?


Nozomu

Recommended Posts

czy aby na pewno op?aca si? rozbudowywa? kopanie na poziomy wy?sze ni? 50?

dla przyk?adu:

rozbudowa z poz. 55 na 56 kopalni metalu kosztuje 290.516.296.035 met + 72.629.074.008 krych = 435.774.444.051 met

r??nica produkcji wynosi 247.151.697

 

435.774.444.051/247.151.697=1.763h

1.763h/24=73.5d

 

czyli rozbudowa kopalni zwraca si? po ponad 2 miesi?cach

 

w przypadku bonusu geologa na max. poz czas ten wynosi?by 1 miesi?c

Link to comment
Share on other sites

Kopalnia metalu lvl 65

rozbudowa na lvl 66 kosztuje 25 128 950 338 728 metalu (krycha przeliczona na metal)

produkcja metalu z 12 626 700 066 zwi?kszy nam si? do 14 103 052 688

wi?c zysk wynosi 146 352 622 metalu na godzin?

koszt rozbudowy kopalni dzielony na zysk. Zysk metalu dzielony na 24 (tyle godzin ma doba) wynosi

709 dni

 

wi?c rozbudowa kopalni metalu z lvl 65 na lvl66 zwr?ci nam si? po 709 dniach

 

Wyliczenia robione na szybko wi?c mo?e co? ?le przekmini?em ale nie wydaje mi si?

Oficerowie rozbudowani na maksa

Link to comment
Share on other sites

wy liczycie op?acalno?? z r??nicy to si? nie dziwi? ?e takie wam wychodza wyniki. Ja tam licze ca?o?ciowo po ilu dniach pracy kopalnia odda inwestycje. czyli

cene kopalni przeliczam na surowiec kt?ry produkuje i dziel? to przez produkcj? na godzin? ( ta na nowym poziomie ) i jeszcze dziel? przez 24 h . i narazie mi op?acalno?? wychodzi mniej ni? 30 d. :)

Link to comment
Share on other sites

kumpel Ci m?wi, ?e kupicie dziwce ciuchy za 50z? i macie wtedy zysk 1z?

zgadzasz si?,

potem m?wi, ?e kupujecie ciuchy dla dziwki za 200z? i macie zysk nie 1z?, a 2z?

zgadzasz si?,

potem Ci m?wi, ?e jeszcze lepsze ciuchy kosztuj? 8000z? i macie zysk nie 2z?, a 3z?

Zgadzasz si??

Masz zysk tylko 50%, a wg Ciebie 150%

 

To jest gra matematyczna wi?c je?li podchodzisz do niej z takim my?leniem to dla Ciebie tylko zabawa i za 2 miesi?ce Ci si? znudzi

A tacy gracze s? Nam niepotrzebni

Przepraszam za szczero?? ale po co mamy sobie oczy mydli

Link to comment
Share on other sites

stary ?le przeliczy?e? ta op?acalno?c ja mam kopalnie mety na powy?ej 63 lvl z geologiem nawet jeszcze nie przekroczy?em 30 d op?acalnosci P poza tym ka?dy robi jak uwa?a :D

ja nie policzy?em za ile uzbieram na nast?pny poziom, lecz za ile zwr?ci mi si? ten poziom

 

btw nie widz? sensu dalszej budowy po osi?gni?ciu 60d (flota raczej si? zwr?ci o wiele szybciej [ut ju? przy pierwszym za?adowaniu surki do wroga])

Link to comment
Share on other sites

skoro bawi?e? si? w exelu to mo?e zahaczy?e? o to kt?re surowce si? najbardziej op?acaj??

w drugim dniu grania zacz??em sobie wylicza? w kt?ry surowiec si? najbardziej op?aca, z wylicze? dla lvl 1-10 wychodzi?o mi, ?e krych, lecz przy 31-40 by?o wprost przeciwnie

pr?bowa?em wylicza? wydobycie dla deuteru, lecz szybko zauwa?y?em, ?e wz?r z ogame nie pasuje, a jako, ?e mam pecha do ch?odnych planet, nie wiem czy w og?le op?aca si? go eksploatowa? (w tej grze -15 to by? m?j rekord)

aktualnie interesuje mnie czy op?aca si? inwestowa? w ekstraktor? ew. czy kto? zna wz?r na wydobycie deuteru na tym serwie?

(pytanie to jest skierowane tylko i wy??cznie do os?b, kt?re zainteresowa?y si? matematyk?/ekonomi? tej gry, nie interesuj? mnie komentarze typu "op?aca si?!")

 

btw czy nikt z was nie zauwa?y? liter?wki przy ekstraktorze? jest napisane "Ekstrator deuteru"

Link to comment
Share on other sites

?eby to sprawdzi? wybuduj sobie kopalnie ( ale jakie? wi?ksze. np. 50 ) w ten spos?b, ?eby wszystkie kosztowa?y w miar? tyle samo ( oczywi?cie w surowcu og?lnym czyli przeliczaj?c krysie na metal )

Kiedy wszystkie kosztuj? tyle samo wchodzisz w surowce i przeliczasz krysie x2 i deuter x4 i widzisz co przynosi najwi?kszy zysk.

To co daje najwi?cej ( a jednocze?nie jak wcze?niej ustalili?my kosztuje tyle samo co inne kopalnie ) jest najbardziej op?acalne.

problemem jest to, ?e wydobycie deuteru nie jest wsz?dzie identyczne

do tego przyda?by si? wz?r, aby ustali? na jakich planetach si? op?aca

problemem jest to (jak ju? wcze?niej wspomnia?em), ?e wz?r z ogame nie pasuje

mo?e admin udzieli?by informacji, jak skrypt wylicza jego wydobycie

Link to comment
Share on other sites

A bo mi si? chc? my?le? nad wzorem

Wystarczy, ?e wydasz ca?y deuter, poczekasz pe?n? minut? i od?wie? zobaczysz ile Ci si? wydob?cie, pomn?? razy 60 p??niej * 24. Przeskocz tak ca?e planet, zajmi? to godzin? i ju? b?dziesz wiedzia?, gdzie najlepiej. Zak?ada surowce jeszcze istnieje, tam jest pokazane wydobycie w 99% dobrze.

 

U mnie sam wz?r na pokazanie wydobycia deuteru w zak?adce surowce wygl?da tak:

$deuterium = floor( eval ( $ProdGrid[$ProdID]['formule']['deuterium'] ) * 176.06355 * ( $game_config['szybko??_wydobycia'] ) /2 *(1 + ($CurrentUser['geolog'] * 0.05)));

Szybko?? wydobycia jest x200

 

A tutaj macie wydobycie deuteru (w pliku planetasurowceaktualizacja):

 

$Caps['deuterium_perhour'] += floor( eval ( $ProdGrid[$ProdID]['formule']['deuterium'] ) * ( $game_config['szybko??_wydobycia'] ) * ( 1 + ( $CurrentUser['geolog'] * 0.05 ) ) );

 

 

Tutaj ca?y plik, kt?ry odpowiada za aktualizacj? surowc?w na naszej planecie:

 

 

function PlanetResourceUpdate ( $CurrentUser, &$CurrentPlanet, $UpdateTime, $Simul = false ) {
global $ProdGrid, $resource, $reslist, $game_config;
$CurrentPlanet['metal_max']   = (floor (BASE_STORAGE_SIZE * pow (1.5, $CurrentPlanet[ $resource[22] ] ))) * (1 + ($CurrentUser['rpg_stockeur'] * 0.5));
$CurrentPlanet['crystal_max']  = (floor (BASE_STORAGE_SIZE * pow (1.5, $CurrentPlanet[ $resource[23] ] ))) * (1 + ($CurrentUser['rpg_stockeur'] * 0.5));
$CurrentPlanet['deuterium_max'] = (floor (BASE_STORAGE_SIZE * pow (1.5, $CurrentPlanet[ $resource[24] ] ))) * (1 + ($CurrentUser['rpg_stockeur'] * 0.5));
$MaxMetalStorage        = $CurrentPlanet['metal_max']   * MAX_OVERFLOW;
$MaxCristalStorage       = $CurrentPlanet['crystal_max']  * MAX_OVERFLOW;
$MaxDeuteriumStorage      = $CurrentPlanet['deuterium_max'] * MAX_OVERFLOW;
$Caps       = array();
$BuildTemp    = $CurrentPlanet[ 'temp_max' ];

for ( $ProdID = 0; $ProdID 		if ( in_array( $ProdID, $reslist['prod']) ) {
		$BuildLevelFactor = $CurrentPlanet[ $resource[$ProdID]."_porcent" ];
		$BuildLevel    = $CurrentPlanet[ $resource[$ProdID] ];
		$Caps['metal_perhour']   += floor( eval ( $ProdGrid[$ProdID]['formule']['metal']   ) * ( $game_config['resource_multiplier'] ) * ( 1 + ( $CurrentUser['rpg_geologue'] * 0.05 ) ) );
		$Caps['crystal_perhour']  += floor( eval ( $ProdGrid[$ProdID]['formule']['crystal']  ) * ( $game_config['resource_multiplier'] ) * ( 1 + ( $CurrentUser['rpg_geologue'] * 0.05 ) ) );
		$Caps['deuterium_perhour'] += floor( eval ( $ProdGrid[$ProdID]['formule']['deuterium'] ) * ( $game_config['resource_multiplier'] ) * ( 1 + ( $CurrentUser['rpg_geologue'] * 0.05 ) ) );
		if ($ProdID = 4 ) {
			$Caps['energy_max']  += floor( eval ( $ProdGrid[$ProdID]['formule']['energy']  ) * ( $game_config['resource_multiplier'] ) * ( 1 + ( $CurrentUser['rpg_ingenieur'] * 0.05 ) ) );
		}
	}
}
if ($CurrentPlanet['planet_type'] == 3) {
	$game_config['metal_basic_income']   = 0;
	$game_config['crystal_basic_income']  = 0;
	$game_config['deuterium_basic_income'] = 0;
	$CurrentPlanet['metal_perhour']    = 0;
	$CurrentPlanet['crystal_perhour']   = 0;
	$CurrentPlanet['deuterium_perhour']  = 0;
	$CurrentPlanet['energy_used']     = 0;
	$CurrentPlanet['energy_max']      = 0;
} else {
	$CurrentPlanet['metal_perhour']    = $Caps['metal_perhour'];
	$CurrentPlanet['crystal_perhour']   = $Caps['crystal_perhour'];
	$CurrentPlanet['deuterium_perhour']  = $Caps['deuterium_perhour'];
	$CurrentPlanet['energy_used']     = $Caps['energy_used'];
	$CurrentPlanet['energy_max']      = $Caps['energy_max'];
}
$ProductionTime        = ($UpdateTime - $CurrentPlanet['last_update']);
$CurrentPlanet['last_update'] = $UpdateTime;

if ($CurrentPlanet['energy_max'] == 0) {
	$CurrentPlanet['metal_perhour']   = $game_config['metal_basic_income'];
	$CurrentPlanet['crystal_perhour']  = $game_config['crystal_basic_income'];
	$CurrentPlanet['deuterium_perhour'] = $game_config['deuterium_basic_income'];
	$production_level      = 100;
} elseif ($CurrentPlanet["energy_max"] >= $CurrentPlanet["energy_used"]) {
	$production_level      = 100;
} else {
	$production_level = floor(($CurrentPlanet['energy_max'] / ($CurrentPlanet['energy_max'] - $CurrentPlanet['energy_used'])) * 100);
}
if    ($production_level > 100) {
	$production_level = 100;
} elseif ($production_level 		$production_level = 0;
}

if ( $CurrentPlanet['metal'] 		$MetalProduction = (($ProductionTime * ($CurrentPlanet['metal_perhour'] / 3600)) * $game_config['resource_multiplier']) * (0.01 * $production_level);
	$MetalBaseProduc = (($ProductionTime * ($game_config['metal_basic_income'] / 3600 )) * $game_config['resource_multiplier']);
	$MetalTheorical = $CurrentPlanet['metal'] + $MetalProduction + $MetalBaseProduc;
	if ( $MetalTheorical 			$CurrentPlanet['metal'] = $MetalTheorical;
	} else {
		$CurrentPlanet['metal'] = $MaxMetalStorage;
	}
}

if ( $CurrentPlanet['crystal'] 		$CristalProduction = (($ProductionTime * ($CurrentPlanet['crystal_perhour'] / 3600)) * $game_config['resource_multiplier']) * (0.01 * $production_level);
	$CristalBaseProduc = (($ProductionTime * ($game_config['crystal_basic_income'] / 3600 )) * $game_config['resource_multiplier']);
	$CristalTheorical = $CurrentPlanet['crystal'] + $CristalProduction + $CristalBaseProduc;
	if ( $CristalTheorical 			$CurrentPlanet['crystal'] = $CristalTheorical;
	} else {
		$CurrentPlanet['crystal'] = $MaxCristalStorage;
	}
}

if ( $CurrentPlanet['deuterium'] 		$DeuteriumProduction = (($ProductionTime * ($CurrentPlanet['deuterium_perhour'] / 3600)) * $game_config['resource_multiplier']) * (0.01 * $production_level);
	$DeuteriumBaseProduc = (($ProductionTime * ($game_config['deuterium_basic_income'] / 3600 )) * $game_config['resource_multiplier']);
	$DeuteriumTheorical = $CurrentPlanet['deuterium'] + $DeuteriumProduction + $DeuteriumBaseProduc;
	if ( $DeuteriumTheorical $Count ) {
			if ($Element '') {
				$QryUpdatePlanet .= "`". $resource[$Element] ."` = '". $CurrentPlanet[$resource[$Element]] ."', ";
			}
		}
	}
	$QryUpdatePlanet .= "`b_hangar` = '". $CurrentPlanet['b_hangar'] ."' ";
	$QryUpdatePlanet .= "WHERE ";
	$QryUpdatePlanet .= "`id` = '". $CurrentPlanet['id'] ."';";

	doquery($QryUpdatePlanet, 'planets');
}
}

Link to comment
Share on other sites

ok teraz to przekszta?ci?...

 

formu?a*szybko??*(1+0.05*geolog)

 

wiem tyle samo co wcze?niej...

____

 

a to co ja znalaz?em

vars.php

'deuterium' => 'return ((10 * $BuildLevel * pow((1.1), $BuildLevel)) * (-0.002 * $BuildTemp + 1.28)) * (0.1 * $BuildLevelFactor);',

pochodzi to z silnika ugameli 0.8k, wz?r jest identyczny jak ten w ogamie

WytwDeut = 10 * Poziom * 1,1 ^ Poziom * ( -0,002 * MaxTempPlanety + 1,28 )

 

problemem jest to, ?e tu nie pasuje...

 

obliczenia dla

poz = 44

t = 11

geolog = 3

 

10*44*1.1^44*(1.28-0.002*11)*1*200*(1+0.05*3)

=440*66.3*1,258*200*1.15

=8.440.626,48

 

prawdziwe wydobycie wynosi 278.490.269

Link to comment
Share on other sites

Ten silnik gry to nie jest ugamela ani xnova ani inne ?cierwa og?lno dost?pnego, kt?re padaj? jak muchy bo ich administratorzy sobie nie radz? z nadmiarem b??d?w, kt?rych nie potrafi? naprawi? z powodu braku jakichkolwiek umiej?tno?ci.

 

Silnik jest na bazie ugameli + xnova, jednak 80% zosta?o z tego silnika wywalone i przepisane lub napisane ca?kowicie od nowa przeze mnie

Link to comment
Share on other sites

ale najlepsze jest to, ?e sam nie wiesz jak to dzia?a ^^

btw popraw gie?d?, aktualny wz?r na warto?? to: metal+krych+deu, powinno by? met+2krych+4deu

liter?wka w ekstraktorze nadal jest na swoim miejscu

z losowania ktokolwiek korzysta?

 

wiem, wiem, ?e to nie jest miejsce na takie sprawy, ale i tak to przeczytasz ^^

Link to comment
Share on other sites

ale najlepsze jest to, ?e sam nie wiesz jak to dzia?a ^^

btw popraw gie?d?, aktualny wz?r na warto?? to: metal+krych+deu, powinno by? met+2krych+4deu

liter?wka w ekstraktorze nadal jest na swoim miejscu

z losowania ktokolwiek korzysta?

 

wiem, wiem, ?e to nie jest miejsce na takie sprawy, ale i tak to przeczytasz ^^

 

Ja wiem, poda?em Ci wy?ej jak dzia?a wydobycie.

Link to comment
Share on other sites

Gie?da zosta?a dzisiaj w?a?nie wycofana.

 

A losowanie... Mo?e kto? korzysta, mo?na ?adn? surowk? za?apa? Ale da?e? mi pomys?, zrobi? w losowani ranking:

surowce przegrane

surowce wygrane

zagrano x razy

 

Przez zwi?kszony limit w stoczni z dwustu tysi?cy do siedemdziesi?ciu pi?ciu milion?w.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
mam pecha do ch?odnych planet, nie wiem czy w og?le op?aca si? go eksploatowa? (w tej grze -15 to by? m?j rekord)

aktualnie interesuje mnie czy op?aca si? inwestowa? w ekstraktor?

 

 

 

Nie masz pecha tylko nie umies kolonizowac planet... srednia temperatura na moich planetach to -63C Gdzie najcieplejsza to matka a najch?odniejsza to 14stka majaca -100. Nie sugeruj sie tym ze 15stki sa najzimniejsze... bo ile razy podczas zasiedlania planety wyskakiwa?o mi ... 63pola +32C... 15stki sa w ogromnej wieksosci strasznie male.

Jaki pope?niasz b??d przy zasiedlaniu planet? Trafia ci sie planeta w granicach 300-450pol i juz nie patrzysz na temperatur? tylko naiwnie na pola ;)

 

pozdro

 

temat wyczerpany - zamykam

-NightGhoust-

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.