Jump to content

Zasady projektu Seek & Destroy


Guest

Recommended Posts

Zasady projektu Seek & Destroy

 

I

1. Aby wziąć udział w programie wystarczy posiadać flotę bojową o wartości CO NAJMNIEJ 50 miliardów pkt oraz w określonym czasie zamieścić zgłoszenie w postaci posta na forum w dziale S&D w przeznaczonym do tego wątku. Format zgłoszenia musi być zgodny z podanym w wątku przykładem. Wszystkie zgłoszenia z błędnym formatem lub z niewłaściwymi danymi mogą nie być wzięte pod uwagę.

 

WAŻNE: Podanie niezgodnego z prawda stanu floty może skutkować wykluczeniem z projektu. Jeśli stan floty gracza po rozpoczęciu rozgrywki ulegnie istotnym zmianom, powinien on zgłosić ten fakt do opiekuna Projektu.

 

WAŻNE: W przypadku zamiany kont w grze, zabawę w S&D może prowadzić nowy właściciel konta zgłoszonego do projektu. RW dokonane na innym koncie niż zostało zgłoszone do projektu nie będą uwzględniane. Zamianę taką trzeba uzgodnić z opiekunem.

 

2. Uczestnicy zostaną podzieleni na drużyny tak, by miały one równe szanse, to znaczy, że każdej jednostce bojowej zostaje przyporządkowana jej wartość punktowa, a suma wartości flot bojowych wszystkich graczy w poszczególnych drużynach była porównywalna.

 

3. Liderem drużyny zostaje osoba o największej wartości floty bojowej. Lidera można zmienić podczas narady drużyny (może zostać wybrana dowolna osoba). Zmianę taką należy uzgodnić z opiekunem.

Lider jest odpowiedzialny za komunikację drużyny z opiekunem Projektu.

 

II

 

1. Po rozpoczęciu zabawy każdy z jej uczestników ma za zadanie wykonanie jak największej ilości wygranych RW.

 

2. Celem ataków może być dowolny gracz danego UNI. Czyli liczy się dowolne RW wykonane zarówno na graczu nie biorącym udziału w programie jak i na graczu drużyn przeciwnych. Zabrania się ataków na członka własnej drużyny.

 

3. Dolny próg złomowania zaliczanego na poczet drużyny określa się na 5.000.000%.

 

4. RW z każdego złomowania będzie zamieszczane przez gracza w temacie, który zostanie opublikowany wraz ze składem drużyn.

 

5. Suma % będzie zliczana dla każdej drużyny i publikowana w tym samym temacie.

 

III

 

1.Atak na członka własnej drużyny skutkuje natychmiastowym wydaleniem z Programu do końca edycji.

 

2. Lider drużyny ma prawo wnioskować o wymianę gracza, oraz ubiegać się o zastępstwo za wykluczonego, jednak taka wymiana nie może spowodować zachwiania równowagi wartości flot a ilość graczy musi pozostać taka sama. Zamiana musi być zaakceptowana przez opiekuna Projektu.

 

3. W sytuacji bitwy nierozstrzygniętej RW może zostać opublikowane przez gracza, który w wiadomości z gry ma mniejsze straty. Nie bierzemy pod uwagę zbiórki złomu czy faktu, że obrona w części się odbudowuje.

 

4. Wygrywa drużyna, która po miesiącu osiągnie największy łączny % złomowań uzyskany w czasie trwania S&D.

 

Nagrody S&D

 

Kto i jakie otrzyma?

- każdy członek zwycięskiej drużyny na danym uni jako nagrodę otrzymuje dodatki o wartości 10zł,

- złomiarz, czyli osoba z największą procentową wartością rw na danym uni otrzymuje dodatki w wysokości 25zł,

- aktywista, czyli osoba z największą liczbą zamieszczonych rw jako nagrodę otrzymuje dodatki o wartości 50zł.

 

Uwagi:

- gracz nie otrzymuje żadnej nagrody jeśli nie zamieścił żadnego rw na korzyść swojej drużyny,

- aby otrzymać nagrodę należy być w składzie drużyny w momencie zakończenia edycji S&D na danym uni,

- nagrody dla najlepszego złomiarza i aktywisty kumulują się.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.