Jump to content

Regulamin Wojen


Kicha

Recommended Posts

1.Tag i pełna nazwa sojuszu wypowiadającego wojnę i sojuszu, któremu wojna jest wypowiadana.

 

 

2.Tagi i pełna nazwa wszystkich sojuszy dołączających się w trakcie trwania wojny wraz z datą i stroną, po której się opowiadają: [w przypadku braku takowych pole pozostanie puste]

 

 

3.System liczenia:

- na podstawie ilości straconych jednostek (preferowane)

- procentowy

 

 

4.Warunki zakończenia wojny: [można wybrać jedną lub obie opcje, jednak w tym wypadku granicą końcową jest warunek, który zostanie spełniony jako pierwszy]

- pewien próg, którego osiągniecie przez jedną ze stron jest równoznaczne z wygraniem i tym samym zakończeniem wojny;

 

Minimalny i maksymalny próg, który możne stać się granicą końcową wojny będzie ustalony miedzy stronami przed rozpoczęciem działań.

- data, do której prowadzone są działania wojenne. Po upływie wyznaczonego terminu należy podliczyć %(straty) uzyskany ze wszystkich zamieszczonych raportów wojennych i na tej podstawie wyłonić zwycięzcę.

 

Minimalny i maksymalny przedział czasowy, który może stać się granicą końcową wojny to od 14 do 30 dni

 

 

5.Minimalny próg raportów liczących się do wojny jest ustalany przez sojusz przed przystąpieniem do działań wojennych i musi znaleźć się w deklaracji wypowiedzenia wojny.

 

 

6.Sojusz, któremu wojna została wypowiedziana ma 24h na odrzucenie bądź przystąpienie do niej ( w przypadku odrzucenia należy podać powód)

 

 

Ustalenia ogólne:

 

 

1 Wojnę mogą prowadzić jedynie sojusze (oficjalnie założone na uniwersum), z możliwością więcej niż jeden sojusz w danej drużynie.

 

2 Każda wojna musi być zgłoszona na forum w dziale "wojny".

 

3 Wojna musi posiadać system liczenia procentowy lub na podstawie ilości straconych jednostek oraz datę zakończenia.

 

4 W trakcie wojny między sojuszami nie obowiązuje norma wyrażona w §5 pkt 2,2.1 ( z wyłączeniem zasady niszczenia maksymalnie 4 księżyców na dobę).

 

5 Wojna musi być oficjalnie zaakceptowana lub odrzucona przez przedstawiciela sojuszu wyzwanego w ciągu 24 godzin, po tym czasie uznaje się wojnę za rozpoczętą.

 

6 W trakcie trwania wojny sojusz może się poddać w dowolnej chwili, co będzie skutkowało zakończeniem wojny.

 

7 Raporty spełniające wcześniej ustalony przez sojusze próg muszą być zamieszczane na forum w temacie wojny lub osobnym, przeznaczonym na ten cel.

 

8 Wszelkie zmiany w systemie prowadzenia wojny w trakcie jej trwania muszą być ustalone i zaakceptowane przez wszystkie sojusze biorące udział w wojnie.

 

9 Administracja zastrzega sobie prawo do nieakceptowania niektórych wojen (np. 1 na 10'ciu).

 

10 Członkowie sojuszów, które są w trakcie wojny nie mogą korzystać z opcji urlop.

 

11 Odejście użytkownika z sojuszu, który jest w trakcie wojny wyklucza go z niej.

 

12 Warunki sporne lub dodatkowe określają sojusze przed lub podczas trwania wojny (np. dokładny procentowy system liczenia podczas remisu). Warunki muszą być zaakceptowane przez wszystkie sojusze biorące udział w wojnie. W przypadku, gdy podczas trwania wojny nie wszystkie sojusze są tego samego zdania, ostatecznie rozstrzygnie je Administracja.

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.