Jump to content

REGULAMIN ZABAWY "MISTRZ ZGADYWANIA"


nebu

Recommended Posts

REGULAMIN ZABAWY "MISTRZ ZGADYWANIA"

Zasady:
1. Zabawa "Mistrz Zgadywania" składa się z części zasadniczej oraz finałowej i polega na odgadnięciu ukrytego hasła.
2. Odgadywanie hasła następuje poprzez podawanie przez uczestników wyłącznie jednej litery, występującej w alfabecie polskim, w jednym poście.
3. W przypadku gdy podana litera występuje w haśle, prowadzący wpisuje ją w odpowiednie miejsce w haśle.
4. Uczestnik nie może napisać kolejnego posta z proponowaną literą bezpośrednio pod swoim poprzednim postem. Dotyczy to również sytuacji, gdy posty jednego uczestnika oddzielałby wyłącznie post lub posty prowadzącego, administratora, operatora gry czy też każdego innego członka teamu ogam.online.
5. Wyjątek od zasady określonej w pkt 4 jest napisanie posta o treści "odgaduję hasło" i podanie hasła.
6. W części zasadniczej zabawa składa się z dziesięciu rund. W każdej rundzie uczestnicy mają do odgadnięcia jedno hasło.
7. Rozpoczęcie każdej rundy następuje poprzez napisanie przez prowadzącego odpowiedniego posta "Runda nr " w dziale "Mistrz Zgadywania"

Przykładowy post.
Kategoria film:
|_||_ _ _ _ _ _ _||_||_||_ _ _ _ _ _ _|

Przykładowy post z odsłoniętymi literami
Kategoria film:
|W||P _ _ T _ _ _||_||W||P _ S _ _ _ Y|

8. Uczestnikiem zabawy może być każdy, kto posiada aktywne (niezablokowane) konto na forum.ogam.online i konto (w serwisie ogam.online) na jednym z uniwersów 5,7,8,9,10.
9. Prowadzący, administrator, operator gry i każdy inny członek teamu ogam.online nie może brać udziału w zabawie pod rygorem wykluczenia.
10. Zgłoszenie do zabawy może nastąpić wyłącznie z jednego konta Uczestnika pod rygorem całkowitego wykluczenia z zabawy.
11. Zgłoszenie uczestnictwa w zabawie następuje poprzez napisanie postu w danej rundzie wyłącznie z jedną literą występującą w alfabecie polskim.
12. Uczestnik, który napisany post edytuje lub napisze kolejny post pod swoim postem lub kolejny post będzie oddzielony wyłącznie postem administratora, prowadzącego, operatora gry lub każdego innego członka teamu ogam.online zostaje zdyskwalifikowany w danej rundzie.
13. Po zakończeniu danej rundy prowadzący przedstawia klasyfikację danej rundy oraz klasyfikację
generalną, obejmującą zdobyte przez uczestników punkty w poszczególnych, zakończonych rundach.

14. W razie pomyłki prowadzącego w danej rundzie, runda zostaje anulowana, a prowadzący rozegra rundę dodatkową.
15. Po części zasadniczej następuje część finałowa, w której udział biorą trzej uczestnicy z największą liczbą punktów zdobytych w części zasadniczej. W przypadku gdy pierwsze trzy miejsca zajmuje więcej niż trzech uczestników, prowadzący rozgrywa rundę dogrywkową dla tych uczestników.
16. Część finałowa składa się z pięciu rund na zasadach i punktacji jak w części zasadniczej.
17. Edycję wygrywa uczestnik z największą liczbą punktów, zdobytych łącznie w części zasadniczej i finałowej. W przypadku remisu prowadzący rozgrywa rundę dodatkową.

18. Przyznanie nagród nastąpi po zakończeniu danej edycji Mistrza Zgadywania. Uczestnik, któremu przysługuje nagroda zobowiązany jest napisać posta z numerem uniwersum i nickiem, na który maja zostać przyznane wygrane nagrody. Jeżeli uczestnik posiada konta na kilku dostępnych uniwersach, nagrody mogą zostać przyznane uczestnikowi wyłączenie na jedno z kont.
19. Nagroda obejmuje obecnie uniwersa 5,7,8,9,10.
20. Udział w zabawie Mistrz Zgadywania oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Punktacja i nagrody w rundzie:

1 pkt - za odgadnięcie hasła w danej rundzie i nagroda w postaci 2 astatów na konto uczestnika

Nagrody w danej edycji:
1. Miejsce 20 Astatów 300k Trytu
2. Miejsce 15 Astatów 200k Trytu
3. Miejsce 10 Astatów 100k Trytu

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.