Jump to content

Poradnik - cennik


Recommended Posts

W odpowiedzi na propozycje jak? zg?osi? MatiROW oto cennik budowy,bada? i floty.

 

Budynki cywilne

Wsp??czynnik przy budynku (x) oznacza ile razy wi?cej b?dzie kosztowa? ka?dy nast?pny poziom.

Cena ka?dego budynku rozpisana jest w nast?puj?cy spos?b: Metal : Kryszta? : Deuter : Energia

 

Kopalnia metalu (1,5) - 60 : 15 : 0

Kopalnia kryszta?u (1,6) - 48 : 24 : 0

Ekstraktor deuteru (1,5) - 225 : 75 : 0

Elektrownia s?oneczna (1,5) - 75 : 30 : 0

Elektrownia fuzyjna (1,8) - 900 : 360 : 180

Fabryka robot?w (2) - 400 : 120 : 200

Fabryka nanit?w (2) - 1 000 000 : 500 000 : 100 000

Stocznia (2) - 400 : 200 : 100

Magazyn metalu (2) - 2 000 : 0 : 0

Magazyn kryszta?u (2) - 2 000 : 1 000 : 0

Zbiornik deuteru (2) - 2 000 : 2 000 : 0

Laboratorium badawcze (2) - 200 : 400 : 200

Terraformer (2) - : 50 000 : 100 000 : 1 000

Depozyt sojuszniczy (2) - 20 000 : 40 000 : 0

Silos rakietowy (2) - 20 000 : 20 000 : 1 000

 

 

 

Budynki obronne

Cena ka?dego budynku rozpisana jest w nast?puj?cy spos?b: Metal : Kryszta? : Deuter

 

Wyrzutnia rakiet - 2 000 : 0 : 0

Lekkie dzia?o laserowe - 1 500 : 500 : 0

Ci?zkie dzia?o laserowe - 6 000 : 2 000 : 0

Dzia?o gaussa - 20 000 : 15 000 : 2 000

Dzia?o jonowe - 2 000 : 6 000 : 0

Wyrzutnia plazmy - 50 000 : 50 000 : 30 000

Ma?a pow?oka ochronna - 10 000 : 10 000 : 0

Du?a pow?oka ochronna - 50 000 : 50 000 : 0

Przeciwrakieta - 8 000 : 0 : 2 000

Rakieta mi?dzyplanetarna - 12 500 : 2 500 : 10 000

 

 

Badania

Wsp??czynnik przy badaniu (x) oznacza ile razy wi?cej bedzie kosztowa? kazdy nast?pny poziom.

Cena ka?dego badania rozpisana jest w nast?puj?cy spos?b: Metal : Kryszta? : Deuter : Energia

 

Technologia szpiegowska (2) - 200 : 1 000 : 200

Technologia komputerowa (2) - 0 : 400 : 600

Technologia bojowa (2) - 800 : 200 : 0

Technologia ochronna (2) - 200 : 600 : 0

Opancerzenie (2) - 1 000 : 0 : 0

Technologia energetyczna (2) - 0 : 800 : 400

Technologia nadprzestrzenna (2) - 0 : 4 000 : 2 000

Nap?d spalinowy (2) - 400 : 0 : 600

Nap?d impulsowy (2) - 2 000 : 4 000 : 600

Nap?d nadprzestrzenny (2) - 10 000 : 20 000 : 6 000

Technologia laserowa (2) - 200 : 100 : 0

Technologia jonowa (2) - 1 000 : 300 : 100

Technologia plazmowa (2) - 2 000 : 4 000 : 1 000

Mi?dzygalaktyczna Sie? Bada? Naukowych (2) - 240 000 : 400 000 : 160 000

Technologia Ekspedycji (2) - 4 000 : 8 000 : 4 000

Rozw?j grawiton?w (3) - 300 000

 

 

W jaki spos?b mog? skolonizowa? inn? planet??

 

 

Najpierw budujesz Statek kolonizacyjny (wymagania do jego budowy s? w zak?adce Technologia). Nast?pnie w zak?adce Galaktyka szukasz jakiej? niezamieszkanej planety (przy numerze tej planety pola "Nazwa" i "Akcja" s? puste) i wysy?asz na wsp??rz?dne tej planety Statek kolonizacyjny z misj? "Kolonizuj" (uwaga: na statek kolonizacyjny nie wrzucaj ?adnych surowc?w, gdy? przepadn? przy kolonizacji). Je?eli nikt przed tob? nie skolonizuje tej planety to wkr?tce otrzymasz komunikat o pomy?lnej kolonizacji planety a w zak?adce Podgl?d (i rozwijanym menu) b?dzie do wyboru nowa planeta. Na samym pocz?tku na planecie b?dzie znajdowa?o si? 500 metalu i 500 kryszta?u. Tak wi?c je?eli chcesz przyspieszy? budow? budynk?w na tej planecie niezb?dne b?dzie wys?anie transportu surowc?w (ale dopiero po skolonizowaniu planety).

 

 

Oto odpowiedzi na kilka zadanych przez was pyta?.

 

Punkty w grze podliczane s? raz dziennie .Co do godziny to na razie nie ma zasady,raz jest o tej a nast?pnym razem o innej.

 

Kt?rych graczy mog? atakowa??

Mo?na atakowa? graczy z r??nic? 200 pozycji.

Czyli je?li jeste? na miejscu 234 mo?esz zaatakowa? gracza do 34 pozycji oraz do 434.

 

Dlaczego nieraz wyskakuje mi b??d(503 Service Unavailable)

B??d ten wyskakuje z powodu przeci??onego serwera i b?dzie trwa? on tak d?ugo puki nie przeniesiemy si? na nowy serwer.

Jak wiadomo trwa zbi?rka na niego i dlatego zapraszam do wp?acania pieni?dzy aby jak najszybciej przenie?? si? na nowy sprz?t.

 

Jak si? zdobywa punkty oficerskie?

 

Punkty oficerskie zdobywa si? poprzez budow? budynk?w ,floty.badania oraz walki.Istnieje przelicznik kt?ry przelicza zdobyte punkty w grze na punkty oficerskie.

Aby zatrudni? oficera na jeden poziom trzeba mie? 10 punkt?w oficerskich.

 

Na koniec chc? doda? ?e z powodu s?abego serwera niekt?re elementy gry s? zosta?y podane optymalizacji aby nie spowodowa? dalszej degradacji serwera.To jest odpowiedz na pytanie dlaczego nie dzia?a to lub tamto.

W imieniu Teamu OGAM chc? was za to przeprosi? i prosi? o cierpliwo?? i wyrozumia?o?

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.