Jump to content

Nowa Obrona


leman
 Share

Recommended Posts

http://img81.imageshack.us/img81/6001/wrj2.jpg

 

Wyrzutnia rakiet nuklearnych

 

Koszt:

Metal - 2 000 000

Kryszta? - 2 000 000

Deuter - 1 000 000

 

Punkty strukturalne - 4000000

Si?a obrony - 5 000

Si?a ataku - 120 000

 

Szybki ogie? przeciw Sonda szpiegowska 500

Szybki ogie? przeciw Ma?y transporter 100

Szybki ogie? przeciw Du?y transporter 40

Szybki ogie? przeciw Recykler 40

Szybki ogie? przeciw Lekki my?liwiec 100

Szybki ogie? przeciw Ci??ki my?liwiec 40

Szybki ogie? przeciw Kr??ownik 10

Szybki ogie? przeciw Okr?t wojenny 8

Szybki ogie? przeciw Ultra transporter 4

 

( w sumie bez sensu bo i tak s? wy??czone ale na przysz?o?? powinno by? )

 

Opis: Rakiety nuklearne wystrzelone w flot? wroga wyrz?dzaj? wielkie straty ca?kowicie niszcz?c wszystkie statki w promieniu wielu kilometr?w.

 

 

 

Sp?dzi?em nad tym chyba godzin? i wsp??czuj? tym co musieli wymy?la? te wszystkie statki tak ?eby ?aden nie mia? zbytnej przewagi..

Uwzgl?dni?em proporcje do innych statk?w i system?w obronnych np. buduj?c plazmy za tyle samo surowc?w bedziemy mieli troch? mniejszy atak ale zwi?kszy si? dwukrotnie ochrona.

G? za t? sam? cen? ma nieco mnie ataku ale r?wnie? ma 2x wi?ksz? ochron? oraz wi?cej szybkich dzia? nie wspominaj?c o mo?liwo?ci opuszczenia planety.

Znacznie silniejsze s? WR ( 4 000 WRN kosztuje tyle samo co 20 000 000 WR ) maj? 2x wi?ksz? si?? oraz 10 x wi?ksz? ochron? ale brak im szybkich dzia?, za to s? ?atwym celem dla Kr??ownik?w

 

Jak wida? obrona jest stosunkowo s?aba, bo to tylko wyrzutnia, a strat? t? nadrabia du?? si?? i szybkimi dzia?ami. Nie ma tu szybkich dzia? przeciw Niszczycielom oraz Bombowcom, poniewa? sama G? prawie 2x dro?sza niszczy ich niewiele, a poza tym g?upio by wygl?da?a obrona niszcz?ca szybkimi dzia?ami Bombowca stworzonego do niszczenia owej obrony..

 

Trzeba tylko przetestowa? te cude?ko w praktyce, ?eby sie nie okaza?o, ?e jest bezu?yteczne lub zbyt silne.. w ko?cu ja to tylko policzy?em matematyk?, a tutejszy system walk jest.. "zaskakuj?cy"

 

 

 

PS: Zapomnia?em tylko uwzgl?dni? punkty strukturalne, pe?ni?ce funkcje obronn? podczas walki ( chyba opancerzenie ) dlatego nie wiem czy to co napisa?em sie w pe?ni zgadza, ale w?a?nie po to s? szybkie dzia?a, dla przyk?adu:

wyrzutnie rakiet

20kk * 2k punkt?w strukturalnych = 40 kkk

kr??owniki za t? sam? cene

950k * 27k = 25 kkk

Ale szybkie dzia?a zapewniaj? zwyci?stwo kr??ownikom mimo s?abszej obrony i ataku

 

 

PS2: Zapomnia?em o wymaganiach..

Przyk?ad 1 (wymagania bardziej na naszym poziomie) :

 

Technologia komputerowa poziom 12

Technologia bojowa poziom 15

Nap?d spalinowy poziom 15

Technologia jonowa poziom 12

Technologia plazmowa poziom 12

Stocznia 18

 

 

 

Przyk?ad 2 (wymagania proporcjonalne do pozosta?ych statk?w) :

 

Technologia komputerowa poziom 12

Technologia bojowa poziom 10

Nap?d spalinowy poziom 12

Technologia jonowa poziom 10

Technologia plazmowa poziom 10

Stocznia 14

Link to comment
Share on other sites

Podlicz sobie kilka statk?w ( ich warto??, przeliczaj?c surowce na metal wzgl?dem np. si?y ataku )

Moje dzienne wydobycie liczone w metalu to 40 kkk

Zak?adaj?c, ?e chc? wyca? wszystko na flot? liczymy co daje ile

2352 G? * 200k ataku = 470 000 000 i 10x mniej obrony - 47 000 000

533 333 OW * 1k ataku = 533 300 000 i 5x mniej obrony - 100 000 000

952 380 kr??k?w * 400 ataku = 380 952 000 i 8x mniej obrony - 47 000 000

148 148 plazm * 3k ataku = 444 000 000 i 10x mniej obrony - 44 000 000

20 000 000 WR * 50 ataku = 1 600 000 000 i 4x obrony - 400 000 000

690 000 gaussa * 1,1k ataku = 760 000 000 i 5,5x mniej obrony - 140 000 000

180 000 niszczarek * 2k ataku = 360 000 000 i 4x mniejsza obrona - 90 000 000

 

Jak wida? OW kosztem jakichkolwiek szybkich dzia? maj? kilkana?cie % wi?ksz? si?? i 2x wi?ksz? obron?, a kr??owniki z kolei straci?y nieco si?y wzgl?dem OW aby mie? szybkie dzia?a na WR i LM.

 

4 000 WRN * 120k ataku = 480 000 000 i 20 000 000

 

WRN ma por?wnywaln? si??, du?o mniej ochrony, poniewa? to nie ?aden pot??ny statek ani dzia?o, i wiele po?ow? s?abszych od G? szybkich dzia?.

 

Zauwa?y?em te?, ?e ma?o ochrony maj? te statki, kt?re du?o kosztuj? gdy? maj? du?o punkt?w strukturalnych..

 

Za t? sam? cen? mamy r?wn? si??, po?ow? mniej SD wi?c s?usznie by by?o doda? wi?cej obrony ale zwi?kszenie ceny sprawi, ?e WRN b?dzie nieop?acalna wzgl?dem np. gaussa kt?re r?wnie? nie maj? SD od innych statk?w ( pomijaj?c G? ) a maj? du?o wi?kszy atak i ochron?.

Z drugiej strony nie mo?e to by? jedyna forma obrony na planecie - nie mo?e szybkimi dzia?ami przewy?sza? wszystkich innych.

 

Cena jest odpowiednia, a je?liby j? zwi?kszy? to trzeba by te? zwi?kszy? SD, chocia?.. po przeliczeniu wychodzi, ?e za t? sam? cen? OW i WRN to OW ma przewag? ( liczebn? ) i WRN nie zniszczy nawet po?owy w 6 rundach

 

 

Szybki ogie? przeciw Sonda szpiegowska 500

Szybki ogie? przeciw Ma?y transporter 120

Szybki ogie? przeciw Du?y transporter 50

Szybki ogie? przeciw Recykler 50

Szybki ogie? przeciw Lekki my?liwiec 120

Szybki ogie? przeciw Ci??ki my?liwiec 60

Szybki ogie? przeciw Kr??ownik 30

Szybki ogie? przeciw Okr?t wojenny 20

Szybki ogie? przeciw Ultra transporter 4

 

Tak to wygl?da wzgl?dem ceny G?.. z wi?ksz? cen? G? bedzie mia?a wi?cej SD - lepiej b?dzie zrobi? 2352 G? ni? 4000 WRN.

G? powinna sie cieszy?, ?e mo?e lata? wi?c WRN w tym momencie pasuj? idealnie na opisan? w 1 po?cie " uziemion? G? " - nie lata i ma mniej obrony ale za to wi?cej SD na podstawowe statki (OW, kr??owniki, UT).

 

Jak m?wi?em przetestujmy to w grze - wys?a? OW o tej samej warto?ci surowc?w potem kr??owniki i sprawdzi? czego niszczy za du?o, czego za ma?o itp itd

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.