Jump to content

Lokata


lorak
 Share

Recommended Posts

Lokata:

 

Jak j? zrobi???Dosy? ?atwe, prosz?:

 

W (prefix)_users tworzymy tabelke:

ostania_wplata int(11)

 

Nie 0

No i gdzie? w bank. php UMIEJSCAWIAMY !!!

 

$czas = time() + 3600;
        $metal = ($planetrow['bankmetal']* 0.1);
        $krysztal = ($planetrow['bankcristal']* 0.1);
        $deut = ($planetrow['bankdeuter']* 0.1);

        if($user['ostania_wplata'] 
        $QryUpdatePlanet = "UPDATE {{table}} SET ";
            $QryUpdatePlanet .= "`bankmetal` = `bankmetal` + '". $metal ."', ";
            $QryUpdatePlanet .= "`bankcristal` = `bankcristal` + '". $krysztal ."', ";
            $QryUpdatePlanet .= "`bankdeuter` = `bankdeuter` + '". $deut ."' ";
            $QryUpdatePlanet .= "WHERE ";
            $QryUpdatePlanet .= "`id` = '". $user['current_planet']."' ";
            doquery( $QryUpdatePlanet, "planets");

    doquery("UPDATE {{table}} SET `ostania_wplata` = '".$czas."' WHERE `id` = '".$user['id']."';", 'users');


        }

$czas = time() + 3600; // gdzie 3600 tam czas w sekundach co ile maja wzrastac surowce

$metal = ($planetrow['bankmetal']* 0.1);// 0,1- wysokosc wzrostu 0.1=10%

$krysztal = ($planetrow['bankcristal']* 0.1);

$deut = ($planetrow['bankdeuter']* 0.1);

 

Oczywi?cie skopiowa?em to z innego forum

Mo?e teraz zrobisz lokaty?

Ju? kiedy? o tym gadali?my

Link to comment
Share on other sites

no to mo?e w ten spos?b

0,2% na godzin? ale...

lokata musi trwa? minimum 5 dni i dopiero po takim terminie naliczane s? %. Je?li kto? wyci?gnie kas? wcze?niej to nic nie dostaje

$czas = time() + 432000;
        $metal = ($planetrow['bankmetal']* 0.24);
        $krysztal = ($planetrow['bankcristal']* 0.24);
        $deut = ($planetrow['bankdeuter']* 0.24);

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.