Jump to content

Nowy oficer


Neriel
 Share

Czy jeste? za tym aby doda? nowego Oficera kt?ry b?dzie zwi?ksza? zasi?g ( RMP )  

3 members have voted

 1. 1. Czy jeste? za tym aby doda? nowego Oficera kt?ry b?dzie zwi?ksza? zasi?g ( RMP )

  • Tak
   4
  • Nie
   8


Recommended Posts

Troch? ma?o ciekawych oficer?w jest, bo chyba 4 przydatnych, wi?c tak sobie my?l?, czy w zwi?zku z wprowadzeniem RMP nie da?oby rady zrobi? oficera zwi?kszaj?cego zasi?g RMP?

 

Obecnie trzeba stawia? planet? z silosem w odleg?o?ci ok. 40-80 uk?ad?w od celu, a to tak jako? nie zbyt du?o :idea:

Link to comment
Share on other sites

Guest pocikola

U nas te? jest to nap?d impulsywny a wiec teoria nowa technologia odpada moim zdaniem bo po co 2 taka sama robi?ca to samo pod inn? nazw?

 

co do oficera... to tylko gra niby mo?na wprowadzi? wszystko ale pomy?l czy w rzeczywisto?ci jaki? genera?ek nadaje respekt zwyk?ym rakietom " rzeczom " si?? i zasi?g ?

 

" Noo dalej rakietki macie lata? o 200 uk?ad?w dalej, IHAAAA " - te? jestem na nie. A poza tym powiem Ci jak ja robie

 

1) Kolonia obok lub 1 uk?ad dalej

2) wp?acam tam po 1KKK ka?dego surowca

3) fabryk? robot?w na 10 p ( oko?o 6 min )

4) Nanit?w na 3p ( 60 min )

5) stocznie 7 p ( po to aby rakiety budowa?y si? 0 sek )

6) silos na 4 p

7) atakujesz

 

??czny czas oko?o godzinka 20 min, r?wnam obron? z ziemi? atakuje z tej samej koloni, kolonie kasuje nie ma po mnie ?ladu. - I po obro?cy te? Haha ]:->

 

 

I zapewniam Cie ?e t? taktyke kt?r? tu napisa?em jest lepsza od oficera... bo kiedy? i tak przyjdzie Ci zakatowa? kogo? dalekiego gdzie nie b?dziesz mia? nawet koloni i b?dziesz musia? zrobi? j? tam a jak zrobisz 2 uk?ady dalej to b?dzie skraca?o czas lotu do 7 sek rakiet, a nie oficer zwi?kszy do 200 uk?ad?w i lot b?dzie trwa? 3 min

Link to comment
Share on other sites

Problemy s? dwa

 

1) nie ka?dy ma woln? planetk?, zw?aszcza jak sie ma dobre eko na ka?dej

 

2) 1 poziom nanit?w sie robi 30 minut na pocz?tku, chyba ?e masz konstruktora 3 poziom

Tak samo fabryka robot?w :D

I tak gra jest ju? nierealna ^^

Np. budowa statku wielko?ci ksi??yca czy jakie? nap?dy nadprzestrzenne :)

No i nie m?wimy tu o przysz?o?ci.. bynajmniej ja nic takiego nei wspomnia?em

Link to comment
Share on other sites

Guest pocikola

Tam kam wszystkich oficer?w wiec nie wiem ile wam si? buduje ale chcecie zaczyna? z innym a nie macie tych... s? naprawd? przydatne mo?e ten od obrony - 50 % ju? wygas? bo zb?dny. Ale reszta na emerytk? nie posz?a.

 

Z magazynami masz racje, z G? tez.

 

A co do nap?du nadprzestrzennego...

 

Kiedy? cz?owiek jak wynalaz? ko?o nie wiedzia? ?e w 2000 roku wszystko si? b?dzie kr?ci?o ko?o komputera, nawet nie wiedzia? co to jest. Wiec m?wi?c ?e takiego czego? w przysz?o?ci nie b?dzie sam spisuje si? na ma?y iloraz inteligencji - mo?e b?dzie to pod inn? nazw? ale b?dzie.

 

A co do tego ?e masz wykorzystane wszystkie planety, mia?em ten sam problem kopalnie na 70/62/66 + nanity laboratoria magazyny i bez mro?enia oka rozwali?em 3 takie kolonie tylko po to aby przenie?? si? na inne gale a 1 zostawi? do atak?w ( wyda?em na nie tyle surki ?e r?wnaj? si? z 40 % pokrycia koszt?w mojej floty - a jestem top 4 )

 

zr?b to samo,

Link to comment
Share on other sites

Ja mam w planie wykorzysta? 100% wydobycia, i i?? TYLKO w eko, ?eby ma?o gra?, o nic si? nie martwi? i nie robi? FS?w czy skomplikowanych polowa? :P Ja planuj? gra? oszcz?dniej i budowa? optymalnie - poziomy na tyle rozwini?te, ?eby mi sie nie zwraca?y surowce za rozbudow? przez jakie? 2+ lat ^^

Mo?e nie wiedzia?e? ale po wybudowaniu kopalni metalu na 70 poziom trzeba czeka? 7 lat nim zwr?ci nam ona surowce w?o?one w ni?

Link to comment
Share on other sites

Guest pocikola

Mam rozszerzon? matematyk? na studiach ale czasami myl? si? w obliczeniach anty bota mam 8 b??d?w na 352 wy?wietle? czyli 2,27...(27) % :)

 

P.S id? spa? elo Doda?em ankiet?

Link to comment
Share on other sites

Guest Nyczu99
A co do twojego por?wnania, to te? nie wyobra?am sobie go?cia m?wi?cego magazynom "Od dzi? macie po?ow? wi?cej pojemno?ci" :D Poza tym, jak dla mnie oba pomys?y s? s?abe i r?wnie? jestem na nie. Cho?by z powod?w kt?re poda? Po?ka (czyt.Pocikola).
Link to comment
Share on other sites

Guest pocikola
@DOWN

Ma?y?... za p?atny test na IQ otrzyma?em wynik 143 ;)

 

Mam inne wydatki ni? takie g?upoty. Wystarczy mi ?e nie uwa?am siebie za kretyna. Samo ocena jest jedn? z wa?niejszych.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.