Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 05/26/2015 in Posts

  1. Iac

    Oddam konto u3

    Trudno, niech Deus zadecyduje. A zresztą, skoro jestem dyplomowanym prawnikiem to zróbmy mały wywodzik prawniczy. Przepis regulaminu mówi o zakazie SPRZEDAŻY kont i ich zawartości. Umowa sprzedaży, to umowa w której jedna strona nabywa przedmiot sprzedaży za określoną kwotę, a druga kwotę tę przyjmuje. Należy zauważyć, iż w tej sytuacji nie powstanie taki stosunek obligacyjny. Nie występuje tu causa obligandi vel acquirendi. De facto mamy do czynienia z czynnością jednostronną, tj, ja się zobowiązuje oddać konto pierwszej osobie, która się zgłosi, jednakże pod warunkiem zawieszającym, który ulegnie ziszczeniu jeżeli osoba ta przekaże na szczytny, wybrany przeze mnie cel pewną kwotę pieniędzy i udowodni to przekazanie. Po mojej stronie korzyść nie występuje. Ooooch, jak miło. Pozdrawiam.
    1 point
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.